Te hui reo Māori tuarua o Te Ipukarea

Te Puna o te Kī

3-4 o Hakihea 2015
Te Wānanga Aronui o Tāmaki-makau-rau

Kāinga

Tēnā tātou katoa ngā kāhui rangatira o te motu whānui e ngākaunui ana ki tō tātou reo kāmehameha, tā tātou huia kaimanawa. Tēnā ōpeti mai ki ‘Te Puna o te Kī’, kia uwhia ki ngā wai puiaki hei whakaongaonga, hei whakakipakipa i te whatumanawa.

 

‘Me kōrero te reo Māori i ngā wāhi katoa’ – Kāti ake, me pēwhea e mōhio, āe rānei, kua tutuki tēnei kōrero? Nō reira, e ngā mana, e ngā reo, tēnei te karanga a Te Ipukarea ki a koutou, ki ngā reo o tēnā wāhi, o tēnā wao, o tēnā riu, kia rūmene mai ki raro i te mahau o Te Pūrengi.

Tēnei te terenga tuarua a tō tātou kaupapa, a Te Puna o te Kī, e tutuki ai te kōrero i runga ake nei, 'me kōrero te reo Māori i ngā wāhi katoa'.  Ko te pūtake o tēnei hui kia rangona te reo Māori, kia kōrerotia te reo Māori i ngā kaupapa katoa e hāngai ana ki te Māori. Korekore rawa he kaupapa e aukati ana ki te tangata, ko te mea nui ka whakamahia te reo Māori hei kawe i ō whakaaro, i tō kaupapa. Waihoki, me whakapono te tangata e taea ana e te reo Māori ngā kaupapa huhua te kōrero, nā kōna anō kite ai tātou mehemea ka ora te reo Māori i tēnei ao hurihuri e noho nei te Māori i tēnei wā tonu, ā haere ake nei.

Mō te tuaruatanga o Te Puna o te Kī e rua ngā huarahi e wātea ana ki ngā kaikōrero. Tuatahi, ka tū te tangata me tōna kotahi, kia whakatakoto ai i ōna whakaaro ki mua i te whakaminenga. Tuarua, ka whakarōpū mai ētahi i a rātou anō kia whakarite mai ai i tētehi "kāhui wānanga", e pai ai tā rātou matapaki i tētehi kaupapa i mua i te whakaminenga, kātahi ka wātea te whakaminenga ki te whiu pātai, ki te kōrero tahi me taua kāhui rā.

                                                                   KARANGA TE PUNA O TE KĪ 2015

Hōtaka

Anei te hōtaka o tā tātou hui - Te Puna o te Kī 2015 Hōtaka

Kōrero Hou

23/11/15 - Kua whakaū te hōtaka.

05/10/15 - Kua whakaterea te whārangi rēhita mō Te Puna o te Kī 2015

05/05/15 - Kua whakaroa te rā aukati i te tukunga mai o ngā tuhinga whakarāpopoto ki te 05 o Pipiri

26/03/15 - Kia mahara mai tātou, ka aukati te tukunga mai o ngā tuhinga whakarāpopoto a te 4 o Haratua

16/02/15 - He karanga ki te motu, tukuna mai ā koutou tuhinga whakarāpopoto, anei ngā whakaritenga - Te Puna o te Kī 2015

22/09/14 - Kua whakatau ngā rā e tū anō ai tō tātou kaupapa a te tau 2015.

.