Te Puna o te Kī

Ngā Pūkōrero

Kei aku whatukura, kei aku māreikura nō ngā mātāwaka o te motu, tēnā koutou katoa. E raupapa mai nei ko ō tātou kaikōrero ka tū i mua i te whakaminenga ka hui mai ki Te Puna o te Kī i tēnei tau. E rua ngā pae kōrero, ko ngā kaikōrero ahorangi me ngā kaikauwhau. 

Kaikōrero Ahorangi

Te Haumihiata Mason
Tūhoe, Te Arawa, Ngāti Pango

Tākuta Rangiānehu Matamua
Tūhoe

Te Manahau (Ngāti Whakaue) rāua ko Stacey Morrison (Ngāi Tahu, Te Arawa)

 

Kaikauwhau

Nomana Anaru
Te Whānau-a-Apanui, Ngāti Whātua, Tūwharetoa

Jamie Cowell
Ngāti Porou, Waikato

Hēmi Dale
Te Rarawa, Te Aupōuri

Tony Trinnick
Te Whānau-a-Apanui

Katarina Edmonds
Te Whānau-a-Apanui, Ngāti Porou

Tākuta Hinemoa Elder
Ngāti Kurī, Te Aupouri, Te Rarawa, Ngāpuhi

Tākuta Te Taka Keegan
Waikato-Maniapoto, Ngāti Porou

Hēmi Kelly
Ngāti Maniapoto

Tākuta Dean P. S. Mahuta
Waikato

Hana O’Regan
Kai Tahu

Tākuta Te Rita Papesch
Waikato-Maniapoto, Ngāti Porou, Ngāti Whakaue

Vini Olsen-Reeder
Ngā Pōtiki-a-Tamapahore, Ngāi Te Rangi, Ngāti Pūkenga, Te Arawa

Tākuta Valance Smith
Ngāpuhi, Waikato

.